Tjenester

Kommunikasjon og kroppsspråk

 
For å lykkes med kommunikasjon holder det ikke med språkkunnskaper og taleferdigheter.  Du må også være fortrolig med kroppsspråkets styrke som virkemiddel og verktøy:
 • presentasjonsteknikker
 • service som en god opplevelse 
 • kundebehandling
 • salg
 • forhandlinger
 • rekruttering og intervjuteknikk
 • medarbeidersamtaler 
 • motivasjonssamtaler  
 • "vanskelige" samtaler 
 • menn og kvinners kommunikasjonsmønstre
 • kulturforståelse: kommunikasjon på tvers av kulturer
 • betydningen av førsteinntrykk

 

Forespørsel

 

 

 

Lederutvikling

 

 • konsekvensledelse og personalutvikling 
 • karismatisk lederskap 
 • motivasjon og grensesetting
 • endringsledelse og omstillingsprosesser
 • møteledelse 
 • prosjektledelse 

 

Forespørsel

 
 
 
Teamutvikling 
 
 • teamledelse
 • personalvekst: mangfold og innovasjon innen gitte rammer
 • samarbeidsstrategier
 • medarbeiderskap: selvledelse, initiativ og ansvar
 • mestring av stress, tidspress og trange rammer
 • konflikthåndtering i teamene
 • arbeidsmiljøutvikling
 • motivasjon og energipåfylling
 • oppfølging og tilbakemeldinger
 

Forespørsel

 
 
 
 
Rekruttering
 
Sammen med oppdragsgiver finner vi frem til den rette søkeren som kan styrke virksomhetens resultatoppnåelse, kompetanse, arbeidsmiljø og konkurranseevne gjennom: 
 • psykologiske tester
 • intervju 
 • ulike vurderingsmetoder 
 • referanseinnhenting