Velkommen

Kondor AS ble stiftet i 1987 og har siden kurset og coachet ledere og medarbeidere i offentlige og private virksomheter innen kommunikasjon, samarbeid og ledelse.   Kondor AS besitter i tillegg omfattende spesialkompetanse innen nonverbal kommunikasjon (kroppsspråk).

 

 

Aktuelt

Dette er et praktisk kurs med mye trening som kan gi deg trygghet og den rette ryggmargsrefleksen. "Den viktige samtalen" er en av de mest og krevende oppgaver en leder har. Derfor gruer mange seg forståelig nok til å gjennomføre samtaler på dialogmøter ved sykefravær. Eller konfrontere en medarbeider med kritikkverdige forhold som skader omgivelsene. Det er lettere sagt enn gjort, tenker du kanskje? Men øvelse gjør mester.
Les mer
Emosjoner spiller større rolle i arbeidslivet enn vi liker å anerkjenne. Å gjenkjenne andres følelser er en nøkkelferdighet for enhver leder med personalansvar, for lederen kan ikke alltid regne med å bli fortalt hva en medarbeideren føler. Ikke desto mindre kan det være svært vesentlig å finne ut. Med den nonverbale informasjonen kan lederen stille gode, inviterende, oppklarende spørsmål og tilrettelegge for positive resultater.
Les mer
Høyt sykefravær i norsk arbeidsliv diskuteres stadig. To spørsmål er sentrale. Hva skyldes sykefraværet? Hvordan bør forholdene legges til rette slik at den sykmeldte kan komme seg raskt tilbake på jobb? Heftet "Den viktige samtalen" handler om hva som skal til for å ta vare på sykmeldte medarbeidere, hjelpe dem tilbake i jobb og eventuelt forebygge at medarbeidere blir sykmeldte.
Les mer

Bøker

Vil du vite mer om kommunikasjon, kroppsspråk  og hvordan vi virker på hverandre, kan du få nyttige tips om det i disse bøkene: "Kroppsspråkets makt" og "Sats på førsteinntrykket"

Les mer

Kontakt

Tlf: + 47 45 20 33 35, 

 

lbl@kondor.no

Les mer